Liceul Teologic Ortodox

"Sfântul Constantin Brâncoveanu" Făgăraş


Lista procedurilor :

1. Selectia membrilor CEAC
2. Serviciul pe scoala elevi
3. Serviciul pe scoala profesori
4. Transferul elevilor
5. Accesul persoanelor straine în scoala
6. Evaluarea satisfactiei aduse de scoala beneficiarilor
7. Organizarea exemenului de corijenta
8. Implicarea parintilor în educatia institutionala
9. Observarea predarii si învatarii
10. Evidenta activitatilor
11. Stabilirea sanctiunilor prevazute pentru absente si aplicarea lor eficienta
12. Asigurarea serviciilor medicale de urgenta
13. Urmarirea traseului profesional
14. Pregatirea suplimentara
15. Procedura operationala privind alegerea CDS-ului
16. Procedura operationala privind elaborarea fisei postului
17. Procedura operationala privind plata burselor si a ajutoarelor sociale
18. Evidenta dosarelor profesionale
19. Organizarea recrutarii personalului
20. Evidenta prezentei, învoirilor si concediilor
21. Completarea fondului de carte
22. Promovarea bibliotecii în rândul cititorilor
23. Împrumutul si restituirea publicatiilor
24. Casarea publicatiilor
25. Elaborarea procedurilor operationale
26. Stabilirea atributiilor, functiilor si sarcinilor
27. Asigurarea competentei si performantei
28. Gestionarea functiilor sensibile
29. Delegarea competentelor
30. Comunicarea structurilor organizatorice
31. Stabilirea obiectivelor
32. Planificarea activitatilor
33. Realizarea coordonarii
34. Monitorizarea performantelor
35. Managementul riscului
36. Asigurarea informarii
37. Gestionarea corespondentei si arhivarea
38. Efectuarea reevaluarilor
39. Semnalarea neregularitatilor
40. Separarea atributiilor
41. Supravegherea
42. Gestionarea abaterilor
43. Continuitatea activitatii
44. Strategii de control
45. Accesul la resurse
46. Verificarea controlului intern
47. Auditul intern
48. Siguranta elevilor în incinta unitatii
49. Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor
50. Sanatate si securitate în munca
51. Managementul conflictelor de munca
52. Arhivarea documentelor si înregistrarilor
53. Circuitul documentelor
54. Întocmirea statelor de salarii
55. Gestionarea riscurilor pentru activiatea de secretariat
57. Elaborarea deciziilor
58. Înscrierea în registrul general cu DFE evidenta salariatilor
59. Modul de completare a registrului matricol
60. Evaluarea performantei personalului auxiliar si nedidactic
61. Completarea si transmiterea REVISAL
62. Organizarea desfasurarii Evaluarii Nationale