Liceul Teologic Ortodox

"Sfântul Constantin Brâncoveanu" Făgăraş


Coordonatorul CEAC are următoarele atributii: