Liceul Teologic Ortodox

"Sfântul Constantin Brâncoveanu" Făgăraş

 

 

 

Consiliu de administratie

Consiliul pentru Curriculum

 

Comisiile de lucru

Nr. crt
Comisia
Responsabil
Membrii
1. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Dobrea Angela
 • Petcu Iulia
 • Croitoru Diana
 • Stan Adriana
2. Comisia pentru dezvoltare profesionalã si evolutie în cariera didactica Stan Adriana
 • responsabilii comisiilor metodice
3. Comisia pentru securitate si sanatate în munca si pentru situatii de urgentã

Bica Gheorghe

 • Negrilã Daniela
4. Comisia pentru Control Managerial Intern Cîrstea Aurelian
 • responsabilii comisiilor metodice si de lucru
5. Comisia pentru promovarea imaginii scolii si relatia cu presa Comici Denisa
 • Cîrtorosan Angela
 • Dobrea Angela
 • Malene Gheorghe
 • Bîta Laura
 • Brudea Florina
 • Chirmos Alexandra
6. Consiliul pentru Curriculum Tincu Felicia
 • responsabilii comisiilor metodice
7. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminãrii în mediul scolar si promovarea interculturalitatii Comici Denisa
 • Malene Gheorghe
 • Bica Gheorghe
 • Bica Mihaela
8. Comisia pentru verificarea completãrii documentelor scolare, notarea ritmicã si urmarirea frecventei elevilor Deceanu Silvia
 • Cîrtorosan Angela
 • Dobrea Angela
 • Stan Adriana
 • Bîta Laura
9. Comisia pentru igienã scolarã si educatie rutiera Negrilã Daniela
 • educatorii
 • învatatorii
 • dirigintii
10. Comisia pentru acordarea burselor scolare Butum Geanina
 • Chirmos Alexandra
 • Petcu Iulia
11. Comisia pentru inventariere Tincu Felicia
 • Cismasiu Doru
 • Rohan Eugenia
 • Bîta Laura
 • Sburleascu Maria
 • Boamfã Sorina
 • Negrila Daniela
 • prof. informaticã
 • Cismasiu Doru
12. Comisia pentru casare Cîrstea Aurelian
 • Sburleascu Maria
 • Boamfã Sorina
 • Negrila Daniela
 • Cismasiu Doru
13. Comisia de achizitii publice si receptie Cîrstea Aurelian
 • Sburleascu Maria
 • Boamfã Sorina
 • Lie Nicolae
 • Cismasiu Doru
14. Comisia ”Cornul si laptele” Simu Veronica
 • Aldea Angelica
 • învatatoarele
 • dirigintii claselor de gimnaziu
15. Comisia pentru O.S.P Aura Clont
 • Comici Denisa
 • Cîrtorosan Angela
 • Malene Gheorghe
 • Dobrea Angela
16. Comisia pentru mobilitatea cadrelor didactice Stan Adriana
 • Dull Szusza
 • Negrilã Daniela
 • Croitoru Diana
17. Comisia pentru elaborarea schemelor orare si a graficelor de serviciu pe scoalã Cârtorosan Angela
 • Dobrea Angela
 • Deceanu Silvia
18. Comitetul pentru monitorizarea actiunilor comunitare si voluntariat pr. Bîlbã Ciprian
 • educatorii
 • învatatorii
 • dirigintii
19. Comisia recensamantul populatiei scolare Chirmos Alexandra
 • educatoarele
 • învatatoarele
20. Comisia pentru ROI Comici Denisa
 • Deceanu Silvia
 • Stan Adriana
 • Mirca Andreea (reprez. elevi)
 • N icusan Diana (reprez. parinti)
 • Malene Gheorghe (reprez. al org. sindicale)