Liceul Teologic Ortodox

"Sfântul Constantin Brâncoveanu" Făgăraş


 

        Comisiile metodice

Nr. crt
Catedra
Responsabil
Membrii
1. Pentru învãtamânt prescolar

prof. ptr. înv. prescolar Bîtã Laura

Educatoarele
1. Pentru învããmânt primar

prof. ptr. înv. prescolar Rohan Eugenia

Învãtãtoarele
2. Limba si comunicare prof. Sandru Luciana Profesorii de limba românã, francezã si englezã
3. Stiinte, matematica si informaticã prof. Cârtorosan Angela Profesorii de biologie, fizicã, chimie, matematicã, informaticã
4. Om si societate prof. Simu Veronica Profesorii de istorie, geografie, religie,discipline socio-umane, educatie fizicã, educatie muzicalã, educatie plastica
5. Discipline teologice prof. preot Malene Gheorghe Preotii profesori care predau discipline de specialitate la profilul teologic
6. Discipline pedagogice prof. Petcu Iulia Profesorii care predau discipline de specialitate la profilul pedagogic