Liceul Teologic Ortodox

"Sfântul Constantin Brâncoveanu" Făgăraş


 

        Comisiile metodice

Nr. crt
Catedra
Sef de catedrã
1. Învãtãtori/ educatori

înv. Rohan Eugenia

2. Limba si comunicare / limbi moderne prof. Sandru Luciana
3. Matematica / stiinte tehnologice prof. Cârtorosan Angela
4. Om, societate / sport si arte prof. Simu Veronica
5. Discipline teologice prof. preot Malene Gheorghe